logo

Nasze motto 2+2=5. Daj się zainspirować.

Wszystko, co robimy, robimy z miłości. Z miłości do jakości. Z miłości do procesów.
Pracując w zespole, na hali produkcyjnej wśród maszyn, czy pośród dokumentacji czujemy się jak ryba w wodzie. Im bardziej skomplikowane i obszerne zagadnienie, wymagające działań w wielu obszarach równolegle, tym chętniej się go podejmujemy. Napędza nas wspieranie Was w budowaniu jakości w kontekście procesów i ujęciu biznesowym. Fascynuje oraz sprawia ogromną satysfakcję i radość, którą nieustannie zarażamy wszystkich dookoła.
Chętnie dzielimy się nie tylko radością, ale także wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań, szkoleń, czy praktycznych warsztatów. Wymagania jakościowe przekładamy w jasny, prosty i nietuzinkowy sposób na język organizacji. Koniec szkoleń za karę.
Chociażby TU. znajdziesz ciekawe opracowania, artykuły i porady. A jeśli jest coś czymś chciałbyś się z nami podzielić, lub naświetlić swoje zapotrzebowanie skontaktuj się z nami TU.

Do zobaczenia!
Zespół GFX Engineering

banersym

Wsparcie jakościowe

Gap analysis IATF 16949
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

IATF 16949 - rozwiązania produkcyjne/ dokumentacja/ szkolenia
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Firewall (q-gate) - kompleksowa organizacja stanowiska do kontroli
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Quality island
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

VDA 16 - przygotowanie stanowisk do kontroli wizualnej zgodnie z wymogami normy
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Dokumentacji procesowa i jakościowa
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

D/TLD - przygotowanie, wdrożenie, wsparcie przy usuwaniu niezgodności
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

VDA19.1 & VDA19.2 - wdrożenie i przygotowanie do badań
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

SZKOLENIA

Audit analizy potencjału w oparciu o wytyczne VDA 6.3

Audit DTLD

Minimalizacja ryzyka w łańcuchu dostaw MLA

PSB Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w łańcuchu dostaw

Wielostopniowy audit 2niowej produkcji wg wymagań VW

Wymagania VDA19.1 & VDA19.2 - 1

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5.pdf

FormelQ – Wymagania specyficzne VW RM

FormelQ – Wymagania specyficzne VW

Ocena powierzchni dekoracyjnych wg VDA 16

Porównanie wymagań standardu FMEA wg VDA4 oraz AIAG

Porównanie wymagań standardu FMEA wg VDA4 oraz AIAG_RM

Proces usprawniania organizacji zgodnie z VDA - Lessons learned

Przedłożenie PPAP do klienta wg standardu VDA2 ze szczególnym uwzględnieniem koncernu Daimler AG

Specjalne wymagania Klienta DAIMLER AG

WSPARCIE JĘZYKOWE

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów przygotowujemy pełną dokumentację również w języku obcym – m.in. w języku niemieckim i angielskim przez osoby, które mają wieloletnie doświadczenie z językiem technicznym i same pracują na stanowiskach inżynierskich.

Oferujemy również wsparcie językowe w trakcie bezpośrednich spotkań, telekonferencji i przy każdej okazji, gdy jest to niezbędne dla naszych klientów.

flagi

MATERIAŁY DO POBRANIA

Nowa odsłona VDA_AIAG FMEA GFXENG-1

Diagram przebiegu procesu / Flow Chart / Flussdiagramm

Diagram żółwia

Machine Capability with upper limit and lower limit.

Process Capability with upper limit and lower limit.

Team Feasibility Commitment.

Macierz ryzyka

Miesięczna karta przebiegu procesu.

Protokół przeliczeniowy 2TP

SPECJALIŚCI

Inżynier rezydent
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Outsourcing auditów
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Outsourcing Pełnomocnika ds. ISO 9001:2015
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Outsourcing SQE inżynier zapewnienia jakości dostawców
Dowiedz się więcej. Zgłoś zapotrzebowanie

Praca

Poszukujemy współpracowników na stanowiska:

Inżynier jakości (Quality Engineer) - GFXENG/NV/1101/E

Zakres obowiązków:
Wspomaganie obszaru nowych uruchomień od strony Działu Jakości.
Opracowywanie dokumentacji jakościowej.
Analiza danych i definiowanie planów zaradczych.
Nadzór nad reklamacjami oraz dotrzymanie terminowej realizacji działań.
Wsparcie przy tworzeniu procedur jakościowych i przeprowadzaniu auditów wewnętrznych.
Udział w auditach/ wizytach klientów.
Reprezentowanie zakładu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
Komunikacji z klientem w obszarze zapewnienia jakości.
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji jakościowej: plany kontroli, karty kontroli, instrukcje pracy, etc.
Uczestnictwo w analizach problemów jakościowych z zastosowaniem wszystkich dostępnych narzędzi jakościowych.
Nadzór nad respektowaniem wymagań jakościowych klientów podczas produkcji seryjnej.
Rozpowszechnianie i zapewnienie stosowania specyficznych wymagań klienta.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne).
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację z klientem w mowie i piśmie (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem).
Zarządzanie wyrobem niezgodnym, w tym nadzór nad procesem reklamacji klienta (metodologia 8D).
Umiejętności analityczne i negocjacyjne.
Zdolność do pracy w dynamicznie zmieniających się okolicznościach oraz szybkiego podejmowania decyzji.
Dyspozycyjność do odbywania zagranicznych wyjazdów służbowych.
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
Prace dla międzynarodowej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Zdobywanie doświadczenia w ciekawych projektach.

Lokalizacja:
Wrocław, Poznań, Września

Prosimy o przesyłanie dokumentów na wskazany poniżej adres emaliowy:
praca@gfxengineering.com
Prosimy o zamieszczenie poniższego kodu w tytule maila.
Kod: GFXENG/NV/1101/E
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Pracownik zapewnienia jakości produkcyjnej - PL/101/

Zakres obowiązków:
kontrola jakościowa części samochodowych oraz ich ewentualna naprawa zgodnie z instrukcją tak, aby spełniały wymagania jakościowe. Raportowanie.

Wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe,
wysoka dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym,
dobra pamięć, podzielność uwagi, spostrzegawczość i systematyczność,
umiejętność współpracy w grupie.
doświadczenie na produkcji/w kontroli jakości będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
Pracę w renomowanej firmie, z możliwością rozwoju.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na wskazany poniżej adres emaliowy:
praca@gfxengineering.com
Prosimy o zamieszczenie poniższego kodu w tytule maila.
Kod: PL/101/
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Kontakt

38-500 Sanok, Jagiellońska 33
tel. +48 691 363 597
e-mail: biuro@gfxengineering.com
pięć dodać trzy

RODO

1. Administratorem danych osobowych jest GFX Engineering Natalia Karakuła, 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 33, NIP 687 160 33 77, +48 691 363 597, natalia.karakula@gfxengineering.com.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: marcin.piotrow@gfxengineering.com, +48 530 185 754.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług zawarcia i wykonania umowy w tym przekazania CV kandydata potencjalnemu pracodawcy, kontaktowanie się z Klientem i Kandydatem zarówno drogą e-mailową jak i telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego); archiwizowania dokumentów tj. CV, umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych); działalności marketingowej własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/ usługi/ projektu.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora uprawnionego do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa (np.: sąd, urząd skarbowy, policja); organizacjom przetwarzającym dane na zlecenie (np.: poczta, firmy kurierskie, bank, zaufani partnerzy biznesowi, dostawcy usług).
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/ Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
9. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenie X

jeden dodać zero

Copyrights (c) 2017 - 

GFX Engineering

Gfx Engineering
Jagiellońska 33 Sanok 38-500
+48 691 363 597, biuro@gfxengineering.com